ความสุข จิตสำนึก และคุณธรรมจริยธรรม
ช่วงนี้ดูเหมือนเหล่ายอดมนุษย์จะตกงาน เพราะเกือบทุกฝ่ายต่างก็ออกมาปราบอธรรมกันถ้วนหน้า วิกฤติคราวนี้ทำให้ภาคประชาชนต้องออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังทางปัญญา

ช่วงก่อนได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายขับเคลื่อนเรื่องธรรมาธิปไตย ให้ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นธงนำในการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลง แต่เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่แยกตัวโดดเดี่ยวออกจากเรื่องอื่นๆ วิกฤติหรือปัญหาในทุกวันนี้ก็เกิดจากกระบวนทัศน์แบบแยกส่วนนี้เอง

การขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงต้องแฝงฝังอยู่ในทุกเรื่อง เราจำต้องใช้กระบวนทัศน์แบบใหม่ แบบองค์รวม - ที่ไม่ได้แปลว่าเอามากองรวมกัน ในการแก้ไขปัญหา

ทั้งหมดทั้งนั้นต่างก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของคุณค่า เป็นการดึงศักยภาพในตัวของมนุษย์ออกมาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับสิ่งประเสริฐสูงสุดร่วมกัน เป็นเรื่องเดียวกับแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และเป็นเรื่องเดียวกับจิตวิวัฒน์

ในที่ประชุมจิตวิวัฒน์เคยพูดคุยกันถึงเรื่องการสร้างความเข้าใจมิติเชิงคุณค่า หรือจิตวิญญาน ผ่าน ๓ ช่องทาง คือ ความสุข จิตสำนึก และคุณธรรมจริยธรรม


ความสุขที่แท้ย่อมโน้มนำไปสู่ความกรุณา

จิตสำนึกที่ตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิย่อมนำไปสู่ปัญญา

คุณธรรมจริยธรรมย่อมนำไปสู่ความเป็นปรกติสุข


ความกรุณาที่แท้ย่อมเป็นปัญญา ปัญญาที่แท้ย่อมประกอบด้วยความกรุณา ความปรกติสุขที่แท้ย่อมประกอบด้วยความกรุณาและปัญญา

เรื่องนามธรรมเหล่านี้ต้องอยู่ในรูปธรรมของทุกอย่าง

ขอน้อมเชิญมาร่วมเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

One Comment

was_sae กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กเป็นอย่างมาก เป็นความตั้งใจของผมเลยครับ ผมผ่านมาอ่าน ก็เลยเข้ามา คิดว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากครับ ผมอยากทราบว่าถ้าหากผมอยากหาวิธีการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผมจะหาข้อมูลได้จากไหน ใจจริง อยากเข้าไปพบปรึกษากับทางกลุ่มจิตวิวิฒน์นะครับ แต่ว่าติดต่อโทรไป ไม่เคยมีใครรับสายสักครั้ง เลยไม่แน่ใจว่ายังใช้เบอร์นั้นอยู่หรือปล่าว เลยคิดว่าลองเข้ามาทางนี้ดู ยังไงรบกวนตอบผมด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับ

Back to Top